Послуги

Комплексний підхід до вирішення завдань вашого бізнесу


діагностика та
оптимізація
бізнесу

- комплексна оцінка діяльності

- визначення показників ефективності бізнесу і бізнес-процесів

- розробка системи мотивації персоналу

- антикризове управління

- трансформація бізнесу

- оцінка вартості бізнесу та шляхи її підвищення

Фінансовий
блок

- оптимізація витрат і грошового потоку

- вибір оптимальної фінансової моделі

- взаємодія з банками

- підготовка компанії до залучення інвестора

- структурування бізнесу (управлінський облік, бюджетування, контролінгу)

- організація центрів відповідальності (витрат, доходів, прибутку)

- залучення фінансування

- побудова бізнес-плану

- складання ТЕО

комерційний
блок

- збільшення прибутку

- організація ефективного відділу закупівель, відділу категорійного збуту

- побудова відділу продажів (B2B, B2C, online, offline)

- розробка ефективної товарно-асортиментної політики

- збільшення конверсії

- підвищення якості обслуговування відділом продажів

- мінімізація витрат

- збільшення середнього чека

- зменшення відмов покупців

Логістика
та склад

- аналіз проблематики транспортної та складської логістики

- аналіз витрат на логістику, розробка комплексу заходів по оптимізації витрат

- аналіз і оптимізація логістичних бізнес-процесів, в тому числі з внедленіем WMS-склад

Робота з
персоналом

- критерії підбору співробітників

- стандарти обслуговування (call-центр, retail, експедитори)

- програма адаптації нового персоналу

- програма атестації співробітників

- розробка ефективної системи мотивації

- корпоративна культура

маркетинг

- оцінка ефективності проведених промо акцій

- розробка концепції позиціонування на ринку (брендовий, товарний)

- збільшення лояльно налаштованих споживачів

- збільшення індексу задоволеності товаром, послугою

- утримання постійної клієнтури

- залучення нових клієнтів